Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020667111
DokumentID: 22/131551 - Kommentarer/tilføyelser til referatet - dialogmøte Defa-gården 07.06.22
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 04.07.2022
Brevdato: 30.06.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Liv Zimmermann / Hjort

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS