Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020662887
DokumentID: 22/127327 - Uttalelse fra Fiskeridirektoratet - felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 28.06.2022
Brevdato: 18.06.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel

Avsender(e)

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS