Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020658313
DokumentID: 22/122753 - Uttalelse fra Entra - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 21.06.2022
Brevdato: 20.06.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Asplan Viak AS
Postboks 24
1301 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS