Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020657006
DokumentID: 22/121446 - Uttalelse - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 22.06.2022
Brevdato: 20.06.2022
Dokumentansvarlig: Niels Otto Bergseng

Sendt til

Camilla Florvaag-Dybvik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS