Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020656857
DokumentID: 22/121297 - Uttalelse - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 20.06.2022
Brevdato: 19.06.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Roar Askeland
Anthon Walles vei 26 B
1337 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS