Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020656403
DokumentID: 22/120843 - Uttalelse fra Kystverket - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 20.06.2022
Brevdato: 17.06.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Avsender(e)

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
ACOS Innsyn levert av ACOS AS