Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020655417
DokumentID: 22/119857 - Referat - dialogmøte Thon Eiendom 07.06.22
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 20.06.2022
Brevdato: 17.06.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel

Sendt til

Hille Melleby v/ Lund
 
Statens vegvesen v/ Eriksen
 
Statens vegvesen v/ Ranjit

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS