Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020654626
DokumentID: 22/119066 - Bane NORs uttalelse - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 16.06.2022
Brevdato: 16.06.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel

Avsender(e)

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS