Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020654558
DokumentID: 22/118998 - Overføring av båtplass K17 ved Lakseberget båtforening - ferdig signert
ArkivsakID: 17/17845 - Salg av båtplass - Lakseberget - E18-skjønnet - hovedsak
Journaldato: 16.06.2022
Brevdato: 16.06.2022
Dokumentansvarlig: Christoffer Adrian Melum

Sendt til

Marianne Munch Ryg
Paal Bergs vei 64
1348 RYKKINN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS