Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020654403
DokumentID: 22/118843 - referat idrettens plass i framtidige Sandvika - møte med Bærum Idrettsråd 08.06.22
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 16.06.2022
Brevdato: 16.06.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel

Sendt til

Bærum Idrettråd v/ Kathrine Semb
 
Bærum Idrettsråd v/ Ola Nygård
 
Bærum Idrettsråd v/ Øivind Gladsø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS