Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020654325
DokumentID: 22/118765 - utsatt høringsfrist - planprogram med byplangrep Sandvika sjøfront og
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 16.06.2022
Brevdato: 16.06.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

kakam@statsforvalteren.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS