Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020648057
DokumentID: 22/112497 - Uttalelse fra Miljørettet Helsevern -Anmodning om uttalelse - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.06.2022
Brevdato: 08.06.2022
Dokumentansvarlig: Annicken Hanssen Fløisand

Sendt til

Camilla Florvaag-Dybvik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS