Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020645340
DokumentID: 22/109780 - VS: 20/19798-27 - 22/94741 Uttalelse - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront – områderegulering
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 03.06.2022
Brevdato: 03.06.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

eivin.bergh@hotmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS