Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020632463
DokumentID: 22/96903 - Uttalelse fra Vei og trafikk - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika Sjøfront og ny lokalvei E18
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 20.05.2022
Brevdato: 18.05.2022
Dokumentansvarlig: Abinaya Agnes Philip

Sendt til

Camilla Florvaag-Dybvik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS