Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020629596
DokumentID: 22/94036 - Uttalelse fra Lakseberget Båtforening - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 12.05.2022
Brevdato: 11.05.2022
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Lakseberget Båtforening
Postboks 309
1301 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS