Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020627793
DokumentID: 22/92233 - Anmodning om uttalelse - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 12.05.2022
Brevdato: 10.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

Abinaya Agnes Philip
 
Andreas Lundiin
 
Annicken Hanssen Fløisand
ACOS Innsyn levert av ACOS AS