Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020627751
DokumentID: 22/92191 - Automatisk tilbakemelding - Høring / offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 11.05.2022
Brevdato: 09.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Avsender(e)

Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb)
Postboks 2014
3103 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS