Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020625985
DokumentID: 22/90425 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.05.2022
Brevdato: 06.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

GALAAEN SNORRE NIKLAS
Lilleåsen 12A
1396 BILLINGSTAD
 
GARNÆS PER CHRISTIAN
SOLVIKVEIEN 48
1363 HØVIK
 
GARTHUS KARI
JONGSÅSVEIEN 2 F
1337 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS