Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020625984
DokumentID: 22/90424 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.05.2022
Brevdato: 06.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

EBADI MELISSA
SJØVEIEN 2
1365 BLOMMENHOLM
 
ECKMANN KENNETH
FÜRSTVEIEN 47 B
1367 SNARØYA
 
ECKMANN PETRA J KOURI
FÜRSTVEIEN 47 B
1367 SNARØYA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS