Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020625983
DokumentID: 22/90423 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.05.2022
Brevdato: 06.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

CAPPELEN MARTINE VICTORIA
KJØRBOKOLLEN 24
1337 SANDVIKA
 
Caspari Eiendom AS
Vinkelveien 7C
1339 VØYENENGA
 
CASPERSEN MIKAEL
VINKELVEIEN 7 C
1339 VØYENENGA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS