Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020625982
DokumentID: 22/90422 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 10.05.2022
Brevdato: 06.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

Albert Andreas Bjørnsund
Jegerveien 50
0777 OSLO
 
Arvid Bredsten
Inga Bjørnsons vei 125
0969 OSLO
 
AS Bjerkaasgården
V/ Abel Eiendomsforvaltning AS Solliveien 55
1366 LYSAKER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS