Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020625956
DokumentID: 22/90396 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.05.2022
Brevdato: 05.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

JOHS HANSEN EIENDOM SANDVIKA AS
Sandviksveien 163
1300 SANDVIKA
 
JONES IAN CHRISTOPHER
Krabberudlia 35
0560 OSLO
 
JORDFALD BENTE
KINOVEIEN 14
1338 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS