Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020625925
DokumentID: 22/90365 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.05.2022
Brevdato: 05.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

JACOBSEN RUNE
STANLEY BEACH RD.NO.7, HOUSE 3
STANLEY
0001 OSLO
 
JAHANGOSHA SHIVA Z
BOLETTE BRYGGE 5
0252 OSLO
 
JAISWAL DIPENDRA KUMAR
JONGSÅSVEIEN 2 A
1337 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS