Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020625915
DokumentID: 22/90355 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.05.2022
Brevdato: 05.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

PAH ELIN CHARLOTTE
BJØRNSVIKVEIEN 6 B
1341 SLEPENDEN
 
PARK DAE HOON
KINOVEIEN 14
1338 SANDVIKA
 
PARKGÅRDEN SAMEIET
c/o Hammersborg Eiendomsforvaltning
Postboks 6666 St. Olavsplass
0165 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS