Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020625720
DokumentID: 22/90160 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.05.2022
Brevdato: 05.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

IDLAND BRIT MARION
Elias Smiths vei 20D
1337 SANDVIKA
 
IGHANIAN CATHERINE G
SOLHAUGVEIEN 83
1337 SANDVIKA
 
IHLE CHRISTIAN HØVA
Elias Smiths vei 20C
1337 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS