Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020624955
DokumentID: 22/89395 - Høring/offentlig ettersyn - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 09.05.2022
Brevdato: 05.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

Alexander Sæthern
Vulkan 40
0178 OSLO
 
Erik William Welle-Strand
Veslekroken 3 B
0377 OSLO
 
Finn Stener Wold
Oberst Angells vei 19
0787 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS