Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020621443
DokumentID: 22/85883 - Vedtekter og Havnereglement for Lakseberget Båtforening
ArkivsakID: 21/11273 - Forhandling avtale med FBB
Journaldato: 04.05.2022
Brevdato: 25.03.2022
Dokumentansvarlig: Trond Liu Skaug
Journalpostkategori: Epost
Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

Avsender(e)

Lakseberget Båtforening
Postboks 309
1301 SANDVIKA

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS