Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020620767
DokumentID: 22/85207 - Kunngjøringsannonse for høring og offentlig ettersyn - områderegulering - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 02.05.2022
Brevdato: 02.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS