Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020613474
DokumentID: 22/77914 - Anmodning om uttalelse - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika Sjøfront og ny lokalvei E18
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 06.05.2022
Brevdato: 04.05.2022
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Sendt til

Abinaya Agnes Philip
 
Andreas Lundiin
 
Anne Merete Andersen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS