Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020604955
DokumentID: 22/69395 - Planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 06.04.2022
Brevdato: 06.04.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel
ACOS Innsyn levert av ACOS AS