Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020600398
DokumentID: 22/64838 - Statsforvalteren ber om informasjon - utfylling i sjø ved Lakseberget i Bærum kommune
ArkivsakID: 21/18046 - Utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
Søknad
Journaldato: 01.04.2022
Brevdato: 31.03.2022
Dokumentansvarlig: Tore Gulli
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Andreas Røed
ACOS Innsyn levert av ACOS AS