Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020593191
DokumentID: 22/57631 - Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 22.04.2022
Brevdato: 20.04.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel
ACOS Innsyn levert av ACOS AS