Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020564816
DokumentID: 22/29256 - Forespørsel om befaring om behov for brøyting, strøing og lys - Smetten
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 14.02.2022
Brevdato: 11.02.2022
Dokumentansvarlig: Adnan Maric
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Jar Vel
c/o Knut Hallvard Tufte Vidars vei 8
1358 JAR

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS