Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020563416
DokumentID: 22/27856 - Glatt på gangvei - Kolsås
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 10.02.2022
Brevdato: 10.02.2022
Dokumentansvarlig: John Arne Riis
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Jarl Knudsen
Lillehauger 6
1352 KOLSÅS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS