Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020560753
DokumentID: 22/25193 - Svar - Melding om mulig ødelagt hekk etter brøyting - Ringeriksveien 218
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 08.02.2022
Brevdato: 07.02.2022
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Andreas Bjonge
Ringeriksveien 218
1340 SKUI
ACOS Innsyn levert av ACOS AS