Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020554705
DokumentID: 22/19145 - Svar - Melding om behov for strøing - Trulsrudskogen
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 31.01.2022
Brevdato: 28.01.2022
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Cathrine Dyngeland Gabrielsen
Trulsrudskogen 50
1350 LOMMEDALEN

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS