Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020554543
DokumentID: 22/18983 - Merknader - varsling E18 etappe 2
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 06.04.2022
Brevdato: 28.01.2022
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel
ACOS Innsyn levert av ACOS AS