Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020549636
DokumentID: 22/14076 - SV: Vei og trafikk - Purring på henvendele om manglende måking og strøing - Muninsvei
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 21.01.2022
Brevdato: 20.01.2022
Dokumentansvarlig: Adnan Maric

Sendt til

Aimee Gagnås Tverli
Økriveien 15
1349 RYKKINN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS