Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020547649
DokumentID: 22/12089 - Svar - Tilbakemelding - behov for fjerning av snø og is - Prost Christies vei 5 A
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 19.01.2022
Brevdato: 18.01.2022
Dokumentansvarlig: John Arne Riis

Sendt til

Kristoffer Marius Hansson
Prost Christies vei 5 A
1362 HOSLE
ACOS Innsyn levert av ACOS AS