Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020545489
DokumentID: 22/9929 - Svar - Snøbrøyting i Hildertunet boligsameie
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 17.01.2022
Brevdato: 14.01.2022
Dokumentansvarlig: John Arne Riis

Sendt til

Hildertunet Boligsameie
Postboks 385
1301 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS