Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020544674
DokumentID: 22/9114 - Klage på måking og strøing - Økriveien 15
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 13.01.2022
Brevdato: 13.01.2022
Dokumentansvarlig: Adnan Maric
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Aimee Gagnås Tverli
Økriveien 15
1349 RYKKINN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS