Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020537135
DokumentID: 22/1575 - Svar - Klage brøyting i Seterstuveien 26
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 06.01.2022
Brevdato: 03.01.2022
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Suboohi Hamed
Seterstuveien 26
1338 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS