Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020535022
DokumentID: 21/254671 - Klage på brøyting av fortau - Gamle Drammensvei
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 29.12.2021
Brevdato: 28.12.2021
Dokumentansvarlig: John Arne Riis
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Arild Clausen
Gamle Drammensvei 46 D
1369 STABEKK

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS