Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020534675
DokumentID: 21/254324 - Forespørsel om snømåking - Bærums Verk
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 28.12.2021
Brevdato: 28.12.2021
Dokumentansvarlig: Siri Tuores-Bø
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Inger Helene Hornburg
Nedre Toppenhaug 30
1353 BÆRUMS VERK

Tekstdokument

  • PDF dokumentVedr (Hoveddokument, 41KB)
ACOS Innsyn levert av ACOS AS