Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020531410
DokumentID: 21/251059 - Svar - Melding om dårlig støring og måking - gangvei - Glitre barnehage avdeling Bakkeplassen
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 22.12.2021
Brevdato: 20.12.2021
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Mathilde Fosdal
Stian Kristensens vei 14
1348 RYKKINN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS