Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020530513
DokumentID: 21/250162 - Turveien over Gjønnesparken - vintervedlikehold
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 20.12.2021
Brevdato: 17.12.2021
Dokumentansvarlig: John Arne Riis

Sendt til

Furubakken Vel
Postboks 102
1319 BEKKESTUA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS