Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020530432
DokumentID: 21/250081 - Svar - Behov for strøing av gangvei - Kolsås - Haganjordet
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 20.12.2021
Brevdato: 17.12.2021
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Aud Mølmen
Haganjordet 3
1351 RUD
ACOS Innsyn levert av ACOS AS