Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020529856
DokumentID: 21/249505 - Høringsuttalelse fra Kystverket - Utfylling Lakseberget
ArkivsakID: 21/19452 - Lakseberget - utfylling i sjø - høring
Journaldato: 16.12.2021
Brevdato: 16.12.2021
Dokumentansvarlig: Tore Gulli
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS