Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020529792
DokumentID: 21/249441 - Turveien over Gjønnesjordet - vintervedlikehold
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 16.12.2021
Brevdato: 16.12.2021
Dokumentansvarlig: Henriette Seyffarth
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Furubakken Vel
Postboks 102
1319 BEKKESTUA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS