Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020529692
DokumentID: 21/249341 - Beskrivelse av prosess og fremdrift for reguleringsplan E18 Vestkorridoren parsell 2 mellom Ramstadsletta og Nesbru
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 17.12.2021
Brevdato: 16.12.2021
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS